Usługi

płatek śniegu

Zimowanie
jachtów

img_1935 img_1941_0

W ramach usługi:

hak

Roztaklujemy jednostkę

transport łodzi

Dokonamy slipowania

oznaczenie miejsca

W razie konieczności znajdziemy miejsce na placu lub w hangarze

hangar

Ustawimy na placu pod plandeką lub w hangarze

śniegowy płatek

Zabezpieczymy na zimę - umyjemy, zabezpieczymy silnik, maszt i elektronikę

wiatr

Zadbamy o wietrzenie jednostki w trakcie zimowania

narzędzia

Przygotujemy do wodowania – dokonamy napraw, niezbędnych przeglądów

sprzątanie

Zwodujemy jednostkę i przygotujemy do sezonu - uzbroimy, postawimy maszt, posprzątamy, uruchomimy silnik…

dokumenty

Uaktualnimy dokumenty jednostki

klucze

Przekażemy klucze właścicielowi

W abonamencie taniej.

Współpracujemy z:

narzędzia
mechanikami
żagiel
żaglomistrzami
łódź
szkutnikami
elektronika
elektronikami
nurek
nurkami
hak
taklerami
img_1935 img_1941_0

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone.