Indywidualne

Marynarze

Kurs indywidualny

szkolenie-indywid

Najlepszą formą praktycznej nauki pływania na jachcie żaglowym czy motorowym są zajęcia indywidulane.

Dla chętnych organizujemy kursy żeglarskie i motorowodne zakończone państwowymi egzaminami na stopnie sternika motorowodnego lub morskiego sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego lub jachtowego sternika morskiego , ale także zajęcia doskonalące manewrowanie danym jachtem połączone z odrobiną teorii.
Na zakończenie indywidulanego szkolenia umożliwiamy zdobycie certyfikatu Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich ISSA. Certyfikaty ISSA są traktowane jako pełnoprawne dokumenty kwalifikacyjne upoważniające do samodzielnego prowadzenia jednostek pływających w żegludze amatorskiej.

indywidualne szkolenie motorowodne

Inshore Power Yacht Skipper - motorowodny

Certyfikat uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych (do 24m i 20 GT) w porze dziennej i nocnej  po wodach śródlądowych oraz w strefie przybrzeżnej (do 20 mil)

indywidualne szkolenie żeglarskie

Inshore Skipper - żeglarski

Certyfikat uprawnia do prowadzenia jednostek motorowych (do 16m) w porze dziennej i nocnej  po wodach śródlądowych oraz w strefie przybrzeżnej (do 20 mil)

Oferta skierowana jest do tych, którzy chcą komfortowo i kameralnie odbyć kurs przygotowujący do państwowego egzaminu lub zdobyć międzynarodowy certyfikat kompetencji ISSA oraz do tych, którzy przed wakacyjnym czarterem chcą przypomnieć sobie zasady manewrowania jachtem motorowym czy żaglowym, stawiania spinakera, obsługi elektroniki pokładowej, trymowania żagli, podchodzenia do kei, stawania na kotwicy, itd...

Terminy zajęć każdorazowo ustalamy z klientem. Również ich czas trwania dostosowany jest do wymogów zleceniodawcy.
Polecamy szkolenia organizowane w formie rejsów weekendowych lub dłuższych.

Prowadzimy również zajęcia na jednostkach prywatnych, wychodząc z założenia, że najlepiej nauczyć się manewrów na własnej jednostce. Jesteśmy w stanie dojechać do każdego portu Europy.

Przykładowy koszt jednodniowego szkolenia teoretyczno-praktycznego w zakresie uprawnień:

kurs motorowodny

motorowodnych - 1 500 zł za dzień lub 400 zł za 1 h (OPEN 625,  OPEN AIR 520 lub QUEST 825) ; cena obejmuje instruktora oraz jednostkę z paliwem.

kurs żeglarski

żeglarskich - od 1750 zł (cena obejmuje instruktora oraz jednostkę z paliwem)

kapitan

wynajęcie instruktora - 200 zł/h lub 800 zł/dzień

szkolenie-indywid