Holowanie narciarza

Holowanie narciarza

Egzamin na licencję holowanie narciarza

Holowanie narciarza
Egzamin na licencję holowanie narciarza
Cena:
250,00 zł
Ilość miejsc do rezerwacji
Zostało jeszcze 15 miejsc
O egzaminie

prowadzone są przez SSW Torus na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW-WSW.442.96.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.

klimatyzacja

Klimatyzowana sala

Informacje

Nabór zgłoszeń maksymalnie do piątku poprzedzającego egzamin do godziny 17:00 (może zostać skrócony). Formularz zgłoszeniowy w zakładce Do pobrania.

Opłaty egzaminacyjne:

 • licencja holowania narciarza - 250 zł (125zł osoby uczące się do 26rż)

Minimalny wiek uczestników:

 • licencja holowania narciarza - 18 lat

Godziny rozpoczęcia:

 • 12.00 w dniach: 26.05; 30.06; 29.09
Teoria

Wiedza teoretyczna:

 1. wiadomości ogólne o sprzęcie;
 2. zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego;
 3. załoga jachtu holującego;
 4. warunki bezpieczeństwa podczas holowania;
 5. przygotowanie miejsca startowego;
 6. przygotowanie jachtu holującego;
 7. przygotowanie sprzętu do holowania;
 8. przygotowanie liny;
 9. przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.
Praktyka

Umiejętności praktyczne:

 1. start z wody;
 2. start z pomostu lub innego pełniącego podobne funkcje urządzenia;
 3. holowanie narciarza lub innych obiektów pływających, w tym holowanie po prostej i slalomem;
 4. zakończenie holowania na wodzie i na brzegu;
 5. manewry jachtem holującym, w tym zwroty, podpływanie po upadku.
Egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru (25 pytań) na rozwiązanie całości jest 30 minut.  Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 20 prawidłowych odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem. Prośbę o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać na adres biuro@mila.szczecin.pl na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.

Do pobrania