Egzaminy

Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW/454/8/2016, DSW/454/77/2016, DSW/454/11/2016, DSW/454/12/2016 oraz DSW/454/20/2016  Dom Żeglarski MILA został upoważniony do organizowania i prowadzenia egzaminów państwowych na stopnie żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, sternika motorowodnego, motorowodnego sternika morskiego, licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.

Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW.454.92.2017, DSW.454.93.2017, DSW.454.94.2017 oraz DSW.454.95.2017  SSW Torus zostało upoważnione do organizowania i prowadzenia egzaminów państwowych na stopnie żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, sternika motorowodnego, motorowodnego sternika morskiego.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowe szkolenia grupowe i indywidualne, przygotowujące do wszystkich wymienionych egzaminów.