egzamin na licencję holowania narciarza

Kurs na licencję holowania

Licencja holowania narciarza i innych obiektów pływających

Nazwa długa, ale szkolenie krótkie. Zapraszamy w sobotę 18 września o godzinie 15.00 i egzamin w niedzielę.