Egzaminy

Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW/454/21/2014 oraz DSW/454/22/2014 z dnia 2 kwietnia br. Dom Żeglarski MILA został upoważniony do organizowania i prowadzenia egzaminów państwowych na stopnie żeglarza i morskiego sternika jachtowego.
Tym samym Dom Żeglarski MILA jest jedyną placówką na Zachodnim Pomorzu, w której odbywają się egzaminy państwowe na:

W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowe szkolenia grupowe i indywidualne, przygotowujące do wszystkich wymienionych egzaminów.