Strona główna / Egzaminy / Żeglarskie

Żeglarskie

Egzaminy prowadzone są przez Dom Żeglarski MILA na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW/454/21/2014 oraz DSW/454/22/2014 z dnia 2 kwietnia 2014r.

Terminy egzaminów na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO / JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO:

Numer egzaminu Termin Godzina Uwagi
ŻJ+JSM 1/04/2017 23.04.2017 09.00 nabór do dnia 21.04
ŻJ+JSM 2/04/2017 30.04.2017 09.00
ŻJ+JSM 3/05/2017 28.05.2017 09.00
ŻJ+JSM 4/06/2017 04.06.2017 08.00
ŻJ+JSM 5/06/2017 18.06.2017 09.00
ŻJ+JSM 6/06/2017 25.06.2017 08.00
ŻJ+JSM 7/07/2017 02.07.2017 09.00
ŻJ+JSM 8/07/2017 09.07.2017 08.00
ŻJ+JSM 9/07/2017 16.07.2017 09.00
ŻJ+JSM 10/07/2017 30.07.2017 09.00
ŻJ+JSM 11/08/2017 06.08.2017 08.00
ŻJ+JSM 12/08/2017 13.08.2017 08.00
ŻJ+JSM 13/08/2017 20.08.2017 09.00
ŻJ+JSM 14/08/2017 27.08.2017 09.00
ŻJ+JSM 15/09/2017 10.09.2017 08.00
ŻJ+JSM 16/09/2017 24.09.2017 09.00
ŻJ+JSM 17/10/2017 01.10.2017 08.00
ŻJ+JSM 18/10/2017 22.10.2017 08.00


ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN NA DOLE STRONY

INFORMACJE:
 • Opłaty egzaminacyjne
  żeglarz jachtowy - 250zł (125zł osoby uczące się do 26rż)
  jachtowy sternik morski - 350zł (175zł osoby uczące się do 26rż)
 • Minimalny wiek uczestników:
  żeglarz jachtowy - 14 lat
  jachtowy sternik morski - 18 lat
 • Miejsce egzaminów
  Dom Żeglarski MILA
  ul. Przestrzenna 3
  Szczecin

KONTAKT:
tel. 91 30 70 500; 609 546 835
biuro@mila.szczecin.pl
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych
do uzyskania patentu Żeglarza Jachtowego


1. Wiedza teoretyczna:

1) budowa jachtów w tym:
a) zasady obsługi instalacji jachtowych
b) obsługa silnika jachtowego

2) teoria żeglowania w tym:
a) kursy jachtu względem wiatru
b) wiatr rzeczywisty i pozorny
c) praca żagli oraz działanie steru
d) siły działające na jacht
e) stateczność jachtu
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych

3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku

4) podstawy locji w tym:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
b) mapy i przewodniki
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne

5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
c) działania w przypadku wywrotki jachtu awarii lub wypadku
d) ratowanie człowieka za burtą
e) udzielanie pierwszej pomocy
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
g) sztrandowanie

6) wiadomości z zakresu meteorologii w tym:
a) skala prędkości wiatru
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki
c) komunikaty meteorologiczne

7) pomoce nawigacyjne

8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem

9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

10) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie


2. Umiejętności praktyczne:1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”

2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
c) alarm „człowiek za burtą”

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht

4) praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht
b) odpowiadanie na komendy
c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”

5) prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych
do uzyskania patentu Jachtowego Sternika Morskiego


1. Wiedza teoretyczna:

1) jachty żaglowe morskie, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych

2) Locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł)
c) znaki i skróty stosowane na mapach
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu

3) Nawigacja, w tym:
a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.)
b) podstawy nawigacji terestrycznej
c) nawigacja zliczeniowa

4) Meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych

5) Sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF
b) sygnały ostrzegawcze

6) Ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania
d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
g) sztrandowanie

7) Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu
b) odległości i czasu trwania rejsu
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu
d) przygotowania załogi i jachtu

8) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych


2. Umiejętności praktyczne

1) Manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”

2) Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
b) alarm „człowiek za burtą”

3) Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht

Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje dodatkowo zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu żaglarza jachtowego

Dokumenty do pobrania

© 2017 Dom Żeglarski Mila. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Mindscape