Strona główna / Egzaminy / Motorowodne

Motorowodne

Egzaminy prowadzone są przez Dom Żeglarski MILA na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW/454/12/2016, DSW/454/11/2016, DSW/454/20/2016 z dnia 14 i 21 marca 2016r.


Terminy egzaminów na stopień STERNIKA MOTOROWODNEGO / MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO:

Numer egzaminu Termin Godzina Uwagi
SM+MSM 1/03/2017 12.03.2017 09.00 nabór do dnia 10.03
SM+MSM 2/04/2017 09.04.2017 09.00
SM+MSM 3/05/2017 14.05.2017 09.00
SM+MSM 4/06/2017 04.06.2017 14.00
SM+MSM 5/06/2017 25.06.2017 14.00
SM+MSM 6/07/2017 09.07.2017 14.00
SM+MSM 7/07/2017 23.07.2017 09.00
SM+MSM 8/08/2017 13.08.2017 14.00
SM+MSM 9/09/2017 10.09.2017 14.00
SM+MSM 10/10/2017 01.10.2017 14.00
SM+MSM 11/10/2017 22.10.2017 14.00


Terminy egzaminów na LICENCJĘ HOLOWANIA NARCIARZA:

Numer egzaminu Termin Godzina Uwagi
LH 1/06/2017 25.06.2017 18.00 nabór do dnia 23.06
LH 2/08/2017 06.08.2017 15.00
LH 3/09/2017 17.09.2017 09.00

INFORMACJE:
 • Opłaty egzaminacyjne
  sternik motorowodny - 250zł (125zł osoby uczące się do 26rż)
  morski sternik motorowodny - 350zł (175zł osoby uczące się do 26rż)
  licencja holowania narciarza - 250 zł (125zł osoby uczące się do 26rż)
 • Minimalny wiek uczestników:
  sternik motorowodny - 14 lat
  morski sternik motorowodny - 18 lat
  licencja holowania narciarza - 18 lat
 • Miejsce egzaminów
  Dom Żeglarski MILA
  ul. Przestrzenna 3
  Szczecin
KONTAKT:
tel. 91 30 70 500; 609 546 835
biuro@mila.szczecin.pl

I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

1. Wiedza teoretyczna:

1) podstawy budowy jachtów motorowych;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników,
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;

5) podstawy locji, w tym w szczególności:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
„człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

3) praca w charakterze członka załogi;

4) podstawowe prace bosmańskie.


II. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.

1. Wiedza teoretyczna:

1) budowa jachtu, w tym:

a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
b) wyposażenie jachtu morskiego;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;

3) locja, w tym:

a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

4) nawigacja, w tym:

a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne
itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;

5) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

6) sygnalizacja i łączność, w tym:

a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;

7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;

8) ratownictwo, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia
ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
„człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.


3. Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach I i II.


III. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach
motorowych przy holowaniu narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.

1. Wiedza teoretyczna:


1) wiadomości ogólne o sprzęcie;

2) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego;

3) załoga jachtu holującego;

4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;

5) przygotowanie miejsca startowego;

6) przygotowanie jachtu holującego;

7) przygotowanie sprzętu do holowania;

8) przygotowanie liny;

9) przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.

2. Umiejętności praktyczne:

1) start z wody;

2) start z pomostu lub innego pełniącego podobne funkcje urządzenia;

3) holowanie narciarza lub innych obiektów pływających, w tym holowanie po prostej i slalomem;

4) zakończenie holowania na wodzie i na brzegu;

5) manewry jachtem holującym, w tym zwroty, podpływanie po upadku.

Dokumenty do pobrania

© 2017 Dom Żeglarski Mila. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Mindscape